Editorial Team

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Dr. hab. Bogna Łakomska (Academy of Fine Arts, Gdańsk; State Museum of Ethnology, Warsaw; Polish Institute of World Art Studies) – editor-in-chef
Dr. Dorota Kamińska-Jones (Nicolaus Copernicus University, Toruń; Polish Institute of World Art Studies – subeditor),
Prof. Dr hab. Aneta Pawłowska (University of Łódź; Polish Institute of World Art Studies),
Dr. Agnieszka Staszczyk (Jagiellonian University; Polish Institute of World Art Studies),
Dr. Joanna Wasilewska (Asia and Pacific Museum, Warsaw; Polish Institute of World Art Studies).

RADA NAUKOWA / ACADEMIC  BOARD

Prof. Dr. Ewa Balicka-Witakowska (Uppsala University),
Prof. Dr. Waldemar Deluga (University of Ostrava),
Prof. Dr. Jerzy Malinowski (Nicolaus Copernicus University, Torun –  head),
Prof. Dr. Monika Zin (Universität Leipzig).

REDAKTORZY DZIAŁÓW / SECTION EDITORS:

Dr. Dorota Kamińska-Jones   – South, South-East & Central Asia,
Prof. Dr. Jerzy Malinowski     – West Asia,
Dr. Aneta Pawłowska             – Africa,
Dr. Joanna Wasilewska          – East Asia.

REDAKTOR STATYSTYCZNY /  STATISTICAL EDITOR:

Dr. Bogna Łakomska (Academy of Fine Arts, Gdańsk; Polish Institute of World Art Studies)

REDAKTOR JĘZYKOWY /  LANGUAGE EDITOR:

Steve Jones – English

REDAKTOR WYDAWNICTWA /  PUBLISHING EDITOR:

Maciej Kawa

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Paweł Banasiak